Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

Lưu ý: Blog này mình viết vào tháng 10-2018. Đến hôm nay chính sách đã có thay đổi, bạn hãy vào website của chính phủ để coi các thông tin mới nhất.

1 – NGHỈ SINH CON (MATERNITY/PREGNANCY LEAVE) & NGHỈ NUÔI CON (PARENTAL LEAVE)

Quyền lợi:

 • Maternity leave / Pregnancy leave / Nghỉ sinh con:

>> Mẹ được nghỉ tối đa 17 tuần (4 tháng 1 tuần)
>> Có thể nghỉ 17 tuần trước ngày dự sinh hoặc tính từ ngày sinh.

 • Parental leave / Nghỉ nuôi con:

>> Mẹ được nghỉ nuôi con tối đa 61 tuần (1 năm, 2 tháng, 1 tuần). 61 tuần này không liên quan đến 17 tuần nghỉ sinh con, nếu cộng cả hai, mẹ được nghỉ 78 tuần (1 năm, 6 tháng, 2 tuần)
>> Bố được nghỉ nuôi con tối đa 63 tuần.
>> Bố/mẹ có quyền nghỉ cùng lúc.

 • Công ty không trả lương cho bố/mẹ trong thời gian nghỉ sinh/nuôi con, nhưng phải giữ nguyên vị trí hoặc bổ nghiệm vị trí tương tự khi bố/mẹ quay lại làm việc.

Điều kiện:

 • Cần bắt đầu đi làm ít nhất 13 tuần trước ngày dự sinh
 • Một số điều kiện khác

Cách xin nghỉ:

 • Báo công ty (written notice) ít nhất 2 tuần trước ngày nghỉ. Có thể thay đổi ngày này nhưng cần báo ít nhất 2 tuần trước ngày nghỉ mới.
 • Cần xem thêm quy định của công ty, ví dụ ở công ty mình cần báo trước ít nhất 4 tuần, đó là báo chính thức chứ thực tế nên báo sớm hơn để dễ sắp xếp.

Links:


2 – NHẬN TIỀN BẢO HIỂM LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN NGHỈ (EI MATERNITY & PARENTAL BENEFITS)

Quyền lợi:

 • EI maternity/parental benefits là tiền chính phủ trả cho bố/mẹ trong thời gian nghỉ sinh & nuôi con. Tiền này có bị đánh thuế thu nhập (subject to federal and provincial or territorial taxes).
 • Tiền EI benefits được tính như thế nào, được nhận trong bao lâu? Đọc ở đâyở đây. Mình tóm tắt lại thành bảng dưới đây (theo mình hiểu, có thể có sai sót).
 • Số tiền EI maximum hàng tuần (trước thuế) có thể thay đổi hàng năm. Năm 2018, max là $547, năm 2019, max là $562.

EI_calc_jpeg

(Download file excel EI_calculation)

 • Nếu trong khi nghỉ, bố/mẹ có thu nhập từ nguồn khác, tiền EI sẽ bị giảm đi (xem chi tiết trong link, phần “What will happen if I work or receive other payments during my benefit period”).

Lưu ý: Thông tin về tiền EI bên trên là vào tháng 10-2018. Ví dụ hôm nay tháng 10-2019 mình coi thì với các em bé sinh sau ngày March 17, 2019, ba mẹ share parental benefit có thể claim thêm 5 tuần (standard) hoặc 8 tuần (extend). Chính sách càng ngày càng tốt!

Nguồn: https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-maternity-parental.html 

Nên mình lặp lại là bạn hãy luôn vào website của chính phủ để coi các chính sách mới nhất.

Điều kiện:

 • Đã đi làm ít nhất 600 tiếng đồng hồ trong vòng 1 năm trước khi nghỉ, có đóng tiền bảo hiểm lao động (EI) trong tiền lương. Nếu làm 7.5 tiếng/ngày, 600 tiếng tương đương 4 tháng đi làm.
 • Một số điều kiện khác

Cách nộp: Nộp online ở Canada Service website | Hướng dẫn chi tiết cách nộp

Khi nào nộp?

>> EI maternity benefits: có thể nộp trước khi sinh 17 tuần hoặc ngay sau khi sinh. Sau khi sinh xong 17 tuần thì không được claim tiền này nữa.

Mình claim EI maternity benefit trước khi sinh (dùng ngày dự sinh để claim). Sau khi sinh, mình gọi lên 1-800-206-7218 để cập nhật ngày sinh chính xác.

>> EI parental benefits: nộp ngay sau khi sinh, không được nộp trễ vì tiền này chỉ được trả trong vòng 1 năm sau khi sinh (nếu chọn standard parental benefits) hoặc 1 năm rưỡi sau khi sinh (nếu chọn extended parental benefits).

Record of Employment (ROE):

Sau khi mình nghỉ, công ty có trách nhiệm cung cấp Record of Employment (ROE) cho cục thuế CRA) ROE liệt kê rõ các chi tiết về lương, tiền EI đã đóng, thời gian bắt đầu làm việc, thời gian bắt đầu nghỉ v.v… CRA dùng các thông tin này để quyết định mình có đủ điều kiện nhận EI benefits hay không và nhận bao nhiêu. ROE có thể là hard-copy công ty đưa mình hoặc soft-copy công ty nộp thẳng cho CRA.

Download sample ROE

Links:


3 – NHẬN TIỀN HỖ TRỢ NUÔI CON, CÒN GỌI LÀ “TIỀN SỮA” (CANADA CHILD BENEFITS, CCB)

Quyền lợi:

Tham khảo tiền sữa trong bảng dưới đây.

CCB

Điều kiện:

 • You must live with the child, and the child must be under 18 years of age.
 • You must be primarily responsible for the care and upbringing of the child.
 • You must be a resident of Canada for tax purposes.
 • You or your spouse or common-law partner must be: a Canadian citizen / a permanent resident / a protected person / a temporary resident who has lived in Canada for the previous 18 months, and who has a valid permit in the 19th month / an Indian within the meaning of the Indian Act

Cách nộp: Có 3 lựa chọn:

 1. Automated Benefits Application, when you register the birth of your newborn
 2. My Account
 3. Form RC66, Canada Child Benefits Application

Khi nào nộp? Sau khi sinh con

Links:


4 – CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA CÔNG TY

 • Một số công ty có “top up”, tức là công ty trả thêm tiền để khi cộng với EI benefit, nhân viên được nhận 100% lương trong một số tuần nhất định.
 • Lấy thông tin từ HR & sếp

5 – Các chương trình hỗ trợ miễn phí khác của Toronto Public Health

To speak to a nurse or dietitian for free, confidential information and advice: 8:30am – 4:30pm Mon to Fri


NHƯ VẬY, Ở TORONTO, MẸ CÓ THỂ:

 • Nghỉ sinh & nuôi con trong 78 tuần (~1 năm rưỡi). Công ty phải giữ vị trí hoặc bố trí vị trí tương tự khi mẹ quay lại làm. Điều kiện: được nhận làm ít nhất 13 tuần trước khi nghỉ.
 • Nhận tiền bảo hiểm lao động (EI maternity & parental benefits) trong 50 tuần (~1 năm) ở mức 55% of your average insurable weekly earnings, up to a maximum amount hoặc trong 76 tuần (~1 năm rưỡi) ở mức 33% of your average insurable weekly earnings, up to a maximum amount. Điều kiện: đã đi làm ít nhất 600 tiếng trong vòng 1 năm trước khi nghỉ và có đóng bảo hiểm lao động (EI).
 • Nhận “tiền sữa” cho đến khi con 18 tuổi. Số tiền nhận được tùy thu nhập gia đình, gia đình thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ nhiều hơn.

Nếu có thắc  mắc về EI benefits, liên hệ My Service Canada Account


QUY ĐỊNH CỦA TD BANK


Kinh nghiệm bản thân khi claim tiền EI (tiền nghỉ sinh/nghỉ nuôi con)

 • Mình nghỉ 1 tháng trước ngày dự sinh và đi làm lại sau đó 1 năm lúc con mình 11 tháng. Tổng tiền EI mình nhận là CAD 26,174 (net, đã trừ thuế).
  • 15 tuần nghỉ sinh: CAD 7,834
  • 35 tuần nghỉ nuôi con: CAD 18,340
 • Chi tiết số tiền nhận được từng tuần (click to download)
 • Chi tiết ngày tháng:
  • 24-Sep-2018: Bắt đầu nghỉ maternity (4 tuần trước ngày dự sinh)
  • 26-Sep-2018: Đăng ký EI maternity benefits trên website CRA
  • 1-Oct-2018: Nhận Access Code (mail gửi đến nhà). Dùng code này để đăng ký account trên website của My Service Canada Account (tiennguyen1983)
  • 2-Oct-2018: Công ty gửi ROE cho CRA. CRA ra quyết định về EI maternity benefit cùng ngày.
  • 9-Oct-2018: MSCA hiển thị thông báo đã chuyển tiền EI của tuần đầu tiên. Nhận được tiền trong tài khoản (1 tuần, $522).
  • Sau tuần đầu tiên, MSCA chuyển khoản mỗi 2 tuần ($1044).
  • 07-Nov-2018: Gọi điện lên 1-800-206-7218 để cập nhật ngày sinh chính xác của Bơ.
  • 29-Dec-2018: Đăng ký parental benefit
  • 29-Jan-2019: Bắt đầu nhận parental benefit
  • 15-Sep-2019: Đã nhận hết parental benefit
  • 23-Sep-2019: Đi làm lại

Kinh nghiệm bản thân khi claim tiền sữa (CCB)

 • 1-Nov-2018: Làm khai sinh cho Bơ (online). Khi làm khai sinh, website có cho chọn option “apply for CCB”.
 • 20-Nov-2018: Nhận thư của CRA yêu cầu khai thu nhập năm 2017 & 2016 ở ngoài Canada. Họ không có số liệu này vì tụi mình landing vào năm 2018.
 • 27-Nov-2018: Gửi thư trả lời CRA, khai thu nhập năm 2017, 2016 của hai vợ chồng tại VN và Singapore, không kèm giấy tờ chứng minh. Mình có chuẩn bị sẵn các file nộp thuế phòng trường hợp CRA hỏi nhưng họ không hỏi han gì hết.
 • 17-Jan-2019: CRA gửi thư báo đã duyệt tiền sữa, mỗi tháng Bơ nhận được CAD 240.89. 
 • Bơ sinh tháng 10-2018, tiền sữa được trả từ tháng 11-2018.
 • Hiện giờ, tiền sữa mỗi tháng Bơ nhận được là CAD 230.

2 thoughts on “Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

 1. Túc Cầu says:

  20-Nov-2018: Nhận thư của CRA yêu cầu khai thông tin thu nhập năm 2017 (năm 2017 tụi mình chưa tới Canada nên CRA không có số liệu)
  27-Nov-2018: Gửi thư trả lời CRA, chỉ cần khai thu nhập, không cần kèm giấy tờ chứng minh gì (thật là đỡ chứ đào bới mấy chứng từ đó cũng mệt)
  ->
  Nếu không có thu nhập ở Canada thì khai thu nhập ở nước khác (trước khi đến) cũng được à bạn?
  Vì dụ anh B ở VN đến 12/2019, tháng 01/2020 qua Canada thì khai thu nhập năm 2018 ở VN khi claim tiền sữa à bạn?

  Xin cảm ơn nhiều,

  Like

  • khoaimi says:

   Hi,

   Mình không rành luật CCB nên chỉ biết trường hợp của mình. Tuy nhiên theo mình hiểu thì đúng là nếu tháng 1/2020 qua, khi nộp CCB sẽ được hỏi thu nhập năm trước ở ngoài Canada (vì tiền sữa được tính dựa theo thu nhập ba mẹ, thu nhập ít thì được nhiều hơn).

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s