Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

Xem thêm bài: Sinh con ở Toronto

Liên quan đến sinh con, mình thấy có những điều sau cần tìm hiểu để biết quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Quyền lợi:

 1. Nghỉ sinh và nuôi con mà không bị mất việc, tức là công ty phải “giữ chỗ” và nhận mình khi mình đi làm trở lại
 2. Nhận phúc lợi từ bảo hiểm lao động (EI benefits) trong thời gian nghỉ sinh/nuôi con
 3. Nhận tiền hỗ trợ nuôi con cho tới khi con 18 tuổi (CCB, hay gọi là ‘tiền sữa’)
 4. Một số quyền lợi khác từ công ty

Trong đó mục 1, 2, 3 được quy định bởi liên bang/tỉnh bang, mục 4 tùy thuộc vào từng công ty. Để được hưởng những quyền này, bạn phải đáp ứng những điều kiện nhất định.

Nghĩa vụ:

 1. Đóng thuế thu nhập và tiền bảo hiểm lao động (EI) hàng tháng
 2. Khai thuế hàng năm
 3. Tự tìm hiểu các chính sách về thai sản của liên bang/tỉnh bang. Các thông tin này được đăng tải đầy đủ trên website của chính phủ. Cũng có nhiều website khác tóm lược lại.

Có lần nói chuyện với cô bạn làm chung sắp nghỉ sinh, bạn hỏi “Khi tao nghỉ, công ty tự gửi tiền EI về cho tao phải không”. Theo mình biết, EI là tiền claim với chính phủ, mỗi người cần tự nộp, công ty chỉ hỗ trợ nộp ROE cho sở thuế (CRA) chứ không thay mình làm thủ tục.

Dưới đây là tóm lượt chính sách thai sản của Ontario mình tìm hiểu để áp dụng cho mình khi sinh con vào tháng 10/2018. Đến hôm nay chính sách đã có vài thay đổi, bạn hãy luôn vào website của chính phủ để coi thông tin mới nhất.


1 – NGHỈ SINH CON (MATERNITY/PREGNANCY LEAVE) & NGHỈ NUÔI CON (PARENTAL LEAVE)

Quyền lợi:

 • Maternity leave / Pregnancy leave / Nghỉ sinh con:

>> Mẹ được nghỉ tối đa 17 tuần (4 tháng 1 tuần)
>> Có thể nghỉ 17 tuần trước ngày dự sinh hoặc tính từ ngày sinh.

 • Parental leave / Nghỉ nuôi con:

>> Mẹ được nghỉ nuôi con tối đa 61 tuần (1 năm, 2 tháng, 1 tuần). 61 tuần này không liên quan đến 17 tuần nghỉ sinh con, nếu cộng cả hai, mẹ được nghỉ 78 tuần (1 năm, 6 tháng, 2 tuần)
>> Bố được nghỉ nuôi con tối đa 63 tuần.
>> Bố/mẹ có quyền nghỉ cùng lúc.

 • Công ty không trả lương cho bố/mẹ trong thời gian nghỉ sinh/nuôi con, nhưng phải giữ nguyên vị trí hoặc bổ nghiệm vị trí tương tự khi bố/mẹ quay lại làm việc.

Điều kiện:

 • Cần bắt đầu đi làm ít nhất 13 tuần trước ngày dự sinh
 • Một số điều kiện khác

Cách xin nghỉ:

 • Báo công ty (written notice) ít nhất 2 tuần trước ngày nghỉ. Có thể thay đổi ngày này nhưng cần báo ít nhất 2 tuần trước ngày nghỉ mới.
 • Cần xem thêm quy định của công ty, ví dụ ở công ty mình cần báo trước ít nhất 4 tuần, đó là báo chính thức chứ thực tế nên báo sớm hơn để dễ sắp xếp.

Links:


2 – NHẬN TIỀN BẢO HIỂM LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN NGHỈ (EI MATERNITY & PARENTAL BENEFITS)

Quyền lợi:

 • EI maternity/parental benefits là tiền chính phủ trả cho bố/mẹ trong thời gian nghỉ sinh & nuôi con. Tiền này có bị đánh thuế thu nhập (subject to federal and provincial or territorial taxes).
 • Tiền EI benefits được tính như thế nào, được nhận trong bao lâu? Đọc ở đâyở đây. Mình tóm tắt lại thành bảng dưới đây (theo mình hiểu, có thể có sai sót).
 • Số tiền EI maximum hàng tuần (trước thuế) có thể thay đổi hàng năm. Năm 2018, max là $547, năm 2019, max là $562.

EI_calc_jpeg

(Download file excel EI_calculation)

 • Nếu trong khi nghỉ, bố/mẹ có thu nhập từ nguồn khác, tiền EI sẽ bị giảm đi (xem chi tiết trong link, phần “What will happen if I work or receive other payments during my benefit period”).

Lưu ý: Thông tin này là hồi tháng 10-2018. Hôm nay tháng 10-2019 mình coi lại thì  đã có thay đổi: với các em bé sinh sau ngày March 17, 2019, ba mẹ share parental benefit có thể claim thêm 5 tuần (standard) hoặc 8 tuần (extend). Chính sách càng ngày càng tốt! Bạn hãy luôn vào website của chính phủ để coi các chính sách mới nhất.

Nguồn: https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-maternity-parental.html 

Điều kiện:

 • Đã đi làm ít nhất 600 tiếng đồng hồ trong vòng 1 năm trước khi nghỉ, có đóng tiền bảo hiểm lao động (EI) trong tiền lương. Nếu làm 7.5 tiếng/ngày, 600 tiếng tương đương 4 tháng đi làm.
 • Một số điều kiện khác

Cách nộp:

Nộp online ở Canada Service website | Hướng dẫn chi tiết cách nộp

Khi nào nộp?

>> EI maternity benefits: có thể nộp trước khi sinh 17 tuần hoặc ngay sau khi sinh. Sau khi sinh xong 17 tuần thì không được claim tiền này nữa.

Mình claim EI maternity benefit một tháng trước khi sinh (dùng ngày dự sinh để claim). Sau khi sinh, mình gọi lên 1-800-206-7218 để cập nhật ngày sinh chính xác.

>> EI parental benefits: nộp ngay sau khi sinh, không được nộp trễ vì tiền này chỉ được trả trong vòng 1 năm sau khi sinh (nếu chọn standard parental benefits) hoặc 1 năm rưỡi sau khi sinh (nếu chọn extended parental benefits).

Record of Employment (ROE):

Sau khi mình nghỉ, công ty có trách nhiệm cung cấp Record of Employment (ROE) cho cục thuế CRA. ROE liệt kê các chi tiết về lương, tiền EI đã đóng, thời gian bắt đầu làm việc, thời gian bắt đầu nghỉ v.v… CRA dùng các thông tin này để quyết định mình có đủ điều kiện nhận EI benefits hay không và nhận bao nhiêu. ROE có thể là hard-copy công ty đưa mình hoặc soft-copy công ty nộp thẳng cho CRA.

Download sample ROE

Links:


3 – NHẬN TIỀN HỖ TRỢ NUÔI CON, CÒN GỌI LÀ “TIỀN SỮA” (CANADA CHILD BENEFITS, CCB)

Quyền lợi:

Tham khảo tiền sữa trong bảng dưới đây.

CCB

Điều kiện:

 • Con dưới 18 tuổi
 • Bạn sống chung với con, chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con
 • Bạn là “resident of Canada for tax purposes”
 • Bạn hoặc chồng phải là: a Canadian citizen / a permanent resident / a protected person / a temporary resident who has lived in Canada for the previous 18 months, and who has a valid permit in the 19th month / an Indian within the meaning of the Indian Act

Cách nộpCó 3 lựa chọn

 1. Automated Benefits Application, when you register the birth of your newborn
 2. My Account
 3. Form RC66, Canada Child Benefits Application

Khi nào nộp

Sau khi sinh con

Links:


4 – CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA CÔNG TY

Một số công ty có “top up”, tức là công ty trả thêm tiền để khi cộng với EI benefit, nhân viên được nhận 100% lương trong một thời gian nhất định. Bạn cần hỏi HR để biết chi tiết.


5 – Các chương trình hỗ trợ miễn phí khác của Toronto Public Health

To speak to a nurse or dietitian for free, confidential information and advice: 8:30am – 4:30pm Mon to Fri

Phone: 416-338-7600 | eCHAT | intake@toronto.ca | Meet other parents: tphbookings.ca

Cái này mình chưa liên lạc bao giờ, tuy nhiên cứ ghi thông tin lại đây.


Tóm tắt

Như vậy, ở Toronto, mẹ có thể:

 • Nghỉ sinh & nuôi con trong 78 tuần (~1 năm rưỡi). Công ty phải giữ vị trí hoặc bố trí vị trí tương tự khi mẹ quay lại làm. Điều kiện: được nhận làm ít nhất 13 tuần trước khi nghỉ.
 • Nhận tiền bảo hiểm lao động (EI benefits) trong 50 tuần (~1 năm) ở mức 55% of your average insurable weekly earnings, up to a maximum amount hoặc trong 76 tuần (~1 năm rưỡi) ở mức 33% of your average insurable weekly earnings, up to a maximum amount. Điều kiện: đã đi làm ít nhất 600 tiếng trong vòng 1 năm trước khi nghỉ và có đóng bảo hiểm lao động (EI).
 • Nhận “tiền sữa” cho đến khi con 18 tuổi. Số tiền nhận được tùy thu nhập gia đình, gia đình thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ nhiều hơn.

Nếu có thắc  mắc về EI, liên hệ My Service Canada Account

Service Canada website | Call: 1-800-206-7218 | Visit a Service Canada Centre


Kinh nghiệm bản thân khi claim tiền nghỉ sinh/nghỉ nuôi con (EI benefits)

Tổng thời gian nghỉ: 1 năm (52 tuần), bắt đầu nghỉ 1 tháng trước ngày dự sinh và đi làm lại khi con 11 tháng

Tổng số tiền EI nhận được: $26,174 (net, đã trừ thuế). Click to download chi tiết số tiền nhận được từng tuần

 • 15 tuần nghỉ sinh (maternity benefit): $7,834
 • 35 tuần nghỉ nuôi con (parental benefit): $18,340

Chi tiết ngày tháng:

 • 24-Sep-2018: Bắt đầu nghỉ maternity (4 tuần trước ngày dự sinh)
 • 26-Sep-2018: Đăng ký EI maternity benefits trên website CRA
 • 1-Oct-2018: Access Code được gửi về nhà. Dùng code này để đăng ký account trên website của My Service Canada Account
 • 2-Oct-2018: Công ty gửi ROE cho CRA. CRA ra quyết định về EI maternity benefit cùng ngày
 • 9-Oct-2018: MSCA hiển thị thông báo đã chuyển tiền EI của tuần đầu tiên. Nhận được tiền trong tài khoản (1 tuần, $522)
 • Sau tuần đầu tiên, MSCA chuyển khoản mỗi 2 tuần ($1044)
 • 07-Nov-2018: Gọi điện lên 1-800-206-7218 để cập nhật ngày sinh chính xác của con
 • 29-Dec-2018: Đăng ký parental benefit
 • 29-Jan-2019: Bắt đầu nhận parental benefit
 • 15-Sep-2019: Đã nhận hết parental benefit
 • 23-Sep-2019: Đi làm lại

Kinh nghiệm bản thân khi claim tiền sữa (CCB)
 • 1-Nov-2018: Làm khai sinh cho con. Khi khai online, website có cho chọn option “apply for CCB”.
 • 20-Nov-2018: Nhận thư của CRA yêu cầu khai thu nhập năm 2017 & 2016 ở ngoài Canada. Họ không có số liệu này vì tụi mình landing vào năm 2018.
 • 27-Nov-2018: Gửi thư trả lời CRA, khai thu nhập năm 2017, 2016 của hai vợ chồng tại VN và Singapore, không kèm giấy tờ chứng minh. Mình có chuẩn bị sẵn các file thuế phòng trường hợp CRA hỏi nhưng họ không hỏi han gì thêm.
 • 17-Jan-2019: CRA gửi thư báo đã duyệt tiền sữa.
 • Mỗi tháng mình nhận được $240. Sau khi khai thuế cho năm 2019 thì tiền này được chỉnh lại, hiện giờ mỗi tháng $103.

QUY ĐỊNH CỦA công ty mình (TD BANK)

3 thoughts on “Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

 1. Túc Cầu says:

  20-Nov-2018: Nhận thư của CRA yêu cầu khai thông tin thu nhập năm 2017 (năm 2017 tụi mình chưa tới Canada nên CRA không có số liệu)
  27-Nov-2018: Gửi thư trả lời CRA, chỉ cần khai thu nhập, không cần kèm giấy tờ chứng minh gì (thật là đỡ chứ đào bới mấy chứng từ đó cũng mệt)
  ->
  Nếu không có thu nhập ở Canada thì khai thu nhập ở nước khác (trước khi đến) cũng được à bạn?
  Vì dụ anh B ở VN đến 12/2019, tháng 01/2020 qua Canada thì khai thu nhập năm 2018 ở VN khi claim tiền sữa à bạn?

  Xin cảm ơn nhiều,

  Like

  • khoaimi says:

   Hi,

   Mình không rành luật CCB nên chỉ biết trường hợp của mình. Tuy nhiên theo mình hiểu thì đúng là nếu tháng 1/2020 qua, khi nộp CCB sẽ được hỏi thu nhập năm trước ở ngoài Canada (vì tiền sữa được tính dựa theo thu nhập ba mẹ, thu nhập ít thì được nhiều hơn).

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s