Khai thuế thu nhập cá nhân (Personal Income Tax)

Tổng quan
 • Hàng năm, người Canada (Canada residents for tax income) có nghĩa vụ khai thuế (complete an income tax return) dù có thu nhập hay không.
 • Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi. Tùy hoàn cảnh, chính phủ có thể sẽ hoàn lại một phần tiền (tax credits / tax benefits).
 • Thông thường, cần khai thuế trước 30-Apr hàng năm.
 • Có thể khai bằng phần mềm (online), điện thoại (phone), hoặc giấy (paper).

Links


Phần mềm khai thuế (free)

Các loại thuế thu nhập cá nhân / Chi phí khác mà công ty tự động trừ vào lương hàng tháng

(1) Income tax

1.1 Federal tax (liên bang)

1.2 Provincial and territorial tax (tỉnh bang)

(2) CPP (Canada Pension Plan, tiền hưu)

(3) EI (Employment Insurance, bảo hiểm lao động)

(4) Others

 • Union Dues (lệ phí công đoàn)
 • Life Insurance (bảo hiểm nhân thọ)
 • Long-term Disability (bảo hiểm tai nạn)
 • Canada Saving Bonds (trái phiếu chính phủ)
 • RRSP
 • Others

Kinh nghiệm cá nhân (đang làm)
 • Công ty gửi tờ T4T5 về nhà
 • Download tờ T4E – Employment Insurance Benefits từ My Service Canada Account
 • Dùng phần mềm UFile, nhập các số từ T4, T4E, T5 vào

2 thoughts on “Khai thuế thu nhập cá nhân (Personal Income Tax)

  • khoaimi says:

   Hi Kieu Le,

   Bạn phải tìm người nào biết để hỏi rồi, mình mấy bữa nay mới bắt đầu lọ mọ tìm hiểu, chưa khai gì hết nên không biết.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s