Khai thuế thu nhập cá nhân hàng năm (File Tax Returns)

Tổng quan
 • Hàng năm, người Canada (Canada residents for tax income) có nghĩa vụ khai thuế (complete an income tax return) dù có thu nhập hay không.
 • Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi. Tùy hoàn cảnh, chính phủ sẽ hoàn lại một phần tiền (tax credits / tax benefits).
 • Thông thường, cần khai thuế trước 30-Apr hàng năm.
 • Có thể khai bằng phần mềm (online), điện thoại (phone), hoặc giấy (paper).

Kinh nghiệm cá nhân khi làm Tax Return năm 2018
 1. Công ty gửi tờ T4T5 về nhà
 2. Download tờ T4E – Employment Insurance Benefits từ My Service Canada Account
 3. Cách khai: có nhiều cách, miễn sao CRA nhận được thông tin của mình
  1. Điền form giấy, gửi bưu điện tới cho CRA
  2. Dùng web miễn phí (ví dụ https://simpletax.ca/)
  3. Dùng phần mềm (có trả tiền), ví dụ UFile
  4. Ra dịch vụ làm, trường hợp giấy tờ đơn giản giá khoảng $30-40/người

Bản thân mình dùng Ufile, và do thiếu muối nên khai bị sai! CRA cho khai lại bằng Ufile nhưng là cho những người đã có account với CRA từ trước. Mình làm lần đầu nên kết quả là phải điền và gửi Form T1-ADJ, T1 Adjustment Request qua bưu điện.

Kết luận: nếu bạn mù trất về accounting và nói chung là ngố tàu khi nhìn các con số thì lần đầu nên đem ra cho người ra làm dùm (giá $30-$40) cho an tâm, các lần sau có thể tự làm qua web miễn phí.


Các loại thuế thu nhập / Chi phí khác mà công ty tự động trừ vào lương hàng tháng

(1) Income tax

1.1 Federal tax (liên bang)

1.2 Provincial and territorial tax (tỉnh bang)

(2) CPP (Canada Pension Plan, tiền hưu)

(3) EI (Employment Insurance, bảo hiểm lao động)

(4) Others

 • Union Dues (lệ phí công đoàn)
 • Life Insurance (bảo hiểm nhân thọ)
 • Long-term Disability (bảo hiểm tai nạn)
 • Canada Saving Bonds (trái phiếu chính phủ)
 • RRSP
 • Others

Links

2 thoughts on “Khai thuế thu nhập cá nhân hàng năm (File Tax Returns)

  • khoaimi says:

   Hi Kieu Le,

   Bạn phải tìm người nào biết để hỏi rồi, mình mấy bữa nay mới bắt đầu lọ mọ tìm hiểu, chưa khai gì hết nên không biết.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s