Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry (FSW EE), 2017

Tóm tắt Hiện nay Canada có nhiều chương trình định cư. "Express Entry" của liên bang có 3 chương trình: Federal Skilled Worker Program (FSWP), Federal Skilled Trades Program (FSTP), và Canadian Experience Class (CEC). Ngoài Express Entry, các chương trình khác được liệt kê ở đây. Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm của gia đình … Continue reading Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry (FSW EE), 2017

Kinh nghiệm xin super visa cho mẹ (online application)

Điểm khác nhau giữa Super Visa và Visitor Visa (theo mình biết) Mỗi lần nhập cảnh, super visa cho phép ở lại tối đa 2 năm, visitor visa tối đa 6 tháng.  Ai cũng nộp xin visitor visa được, super visa thì ba mẹ/ông bà của người có quốc tịch/PR được nộp. Khi nộp super … Continue reading Kinh nghiệm xin super visa cho mẹ (online application)

Kinh nghiệm thi lý thuyết lái xe (G1) tại Toronto

Sau đây là kinh nghiệm thi G1 từ một người bị rớt... Q: Học gì? A: Nên đọc hết Ontario's Official Ministry of Transportation (MTO) Driver’s Handbook. Một bạn trên mạng có export website này thành file PDF tại đây. Ngoài ra, để tập trung thi G1 thì nên tham khảo cuốn này (trang 8 -51). Handbook của … Continue reading Kinh nghiệm thi lý thuyết lái xe (G1) tại Toronto

Sống chung với eczema

Aron's Regime (AR) http://www.draron.com/ https://www.facebook.com/groups/draron/about/ Doctors in Toronto supporting AR Dr. S Budhoo, Pearl Family Practice (accept walk-in): 1107 Lorne Park Rd #11, Mississauga, ON L5H 3A1, (905) 271-5717, http://pearlfamilypractice.ca/ Dr. Arpan Mathur, Halton FAMILY health Center Burlington, 2951 Walkers Line Burlington (have to register as his patient) Dr. Afsheen Mazhar, City Centre Family Physicians, 71 King St W, Mississauga, … Continue reading Sống chung với eczema

Kinh nghiệm xin visa du lịch Canada cho ba mẹ (visitor visa, online application)

Các bước mình làm (Tóm tắt: mình ngồi ở Toronto nộp hồ sơ online cho ba mẹ, ba mẹ đi lấy vân tay & nộp passport ở Sài Gòn) Tạo account trên CIC: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html - Mình "đóng vai" ba mình đang tạo account. Khi trả lời các câu hỏi, mình đóng vai ba mình trả lời. … Continue reading Kinh nghiệm xin visa du lịch Canada cho ba mẹ (visitor visa, online application)