Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR từ Việt Nam theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry (2017)

Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm của gia đình mình khi làm hồ sơ xin PR từ Việt Nam theo diện Federal Skilled Worker - Express Entry năm 2017, hy vọng đã ghi lại được những bước chính từ khi bắt đầu cho đến khi đáp tại Canada. Các chương trình di trú của … Continue reading Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR từ Việt Nam theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry (2017)

Theo dõi chích ngừa cho con / Immunization Record

Cần chích những mũi nào? Ở Ontario thì xem Ontario's Routine Immunization Schedule để biết các mốc cần chích Mẹ cần tự theo dõi các mốc này, không biết family doctor có nhắc nếu mình quên không, lâu rồi không có family doctor nên không biết. Chích ngừa ở đâu? Ở Family Doctor, Walk-in clinic, … Continue reading Theo dõi chích ngừa cho con / Immunization Record

Làm Passport Canada, Ottawa, 01/2023

Đọc thông tin tại https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-passports.html + Có thể nộp trực tiếp (in-person) hoặc nộp qua thư (by mail). Cả hai cách đều cần điền đơn, chụp hình, soạn giấy tờ chứng minh có quốc tịch Canada. Nộp trực tiếp thì đem giấy tờ tới văn phòng passport, nộp qua thư thì ra bưu điện gửi. … Continue reading Làm Passport Canada, Ottawa, 01/2023

Mobile App – Free access for new citizens/PR

https://canoo.ca/#are-you-ready Canoo provides newcomers to Canada with free VIP access to over 1,400 of our country’s most exciting cultural and outdoor experiences. Any Canadian who received their citizenship within the last 12 months (365 days), or permanent resident within the first 5 years of receiving permanent residence status, and is 18 years old or older … Continue reading Mobile App – Free access for new citizens/PR