Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry (FSW EE), 2017

Tóm tắt Hiện nay Canada có nhiều chương trình định cư. "Express Entry" của liên bang có 3 chương trình: Federal Skilled Worker Program (FSWP), Federal Skilled Trades Program (FSTP), và Canadian Experience Class (CEC). Ngoài Express Entry, các chương trình khác được liệt kê ở đây. Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm của gia đình … Continue reading Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry (FSW EE), 2017

Xin visa du lịch cho ba mẹ (online application)

Các bước: Tạo account trên CIC: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html Điền thông tin, trả lời các câu hỏi. CIC sẽ hiện ra danh sách giấy tờ cần nộp. Mình mời ba mẹ thì cần nộp khoảng 17 files: Document checklist Upload giấy tờ, nộp phí xin visa (2 người: CAD 370), submit Một ngày sau, có file "Biometrics Instruction … Continue reading Xin visa du lịch cho ba mẹ (online application)

Làm Khai sinh, Passport Canada & Việt Nam cho con tại Toronto (đang cập nhật)

1. Làm Khai sinh Canada, SIN, CCB Giấy tờ cần: Discharge form của bệnh viện Các bước: > Điền online tại website của Ontario > Có thể kiểm tra status tại đây > Giấy khai sinh & số SIN sẽ được gửi về nhà qua bưu điện Kinh nghiệm cá nhân: > Ngày 1-Nov-18: điền … Continue reading Làm Khai sinh, Passport Canada & Việt Nam cho con tại Toronto (đang cập nhật)

Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

Mình tự tìm hiểu nên có thể có sai sót. Để có thông tin chính xác, cần tham khảo link chính thức. 1 – NGHỈ SINH CON (MATERNITY LEAVE/PREGNANCY LEAVE) & NGHỈ NUÔI CON (PARENTAL LEAVE) Quyền lợi: Maternity leave / Pregnancy leave / Nghỉ sinh con: >> Mẹ được nghỉ tối đa 17 tuần (4 tháng … Continue reading Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty