Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry (FSW EE), 2017

Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm của gia đình mình khi xin PR theo diện Federal Skilled Worker - Express Entry (FSW EE) năm 2017. Mình hy vọng đã ghi lại được những bước chính trong quá trình làm hồ sơ từ đầu cho đến khi đáp tại Canada. Các chương trình di trú của Canada … Continue reading Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry (FSW EE), 2017

Tìm day care gần nhà (Mississauga)

I. Tìm daycare II. Tìm kindergarten III. Tìm trường cấp I I. Tìm daycare https://www.peelregion.ca/planning-maps/elcc/#16/43.5787/-79.7097 (1) The Little Rascals Preschool http://tlr-preschool.com/ 158-A Queen Street South, Streetsville - Mississauga, Ontario, L5M 1K8 905-858-0177 littlerascals_ca@yahoo.com Nhận trẻ từ 18 tháng, ~$550/tháng, từ 7am tới 6pm (2) MA PETITE MAISON CHILDCARE http://mapetitemaisoncc.com/ 354 Queen St S, Mississauga, ON … Continue reading Tìm day care gần nhà (Mississauga)

Kinh nghiệm xin super visa cho mẹ (online application)

Điểm khác nhau giữa Super Visa và Visitor Visa (theo mình biết) Mỗi lần nhập cảnh, super visa cho phép ở lại Canada tối đa 2 năm, visitor visa là 6 tháng.  Ai cũng nộp xin visitor visa được, super visa thì ba mẹ/ông bà của người có quốc tịch/PR được nộp. Khi nộp super visa, … Continue reading Kinh nghiệm xin super visa cho mẹ (online application)

Kinh nghiệm thi lý thuyết lái xe (G1) tại Toronto

Sau đây là kinh nghiệm thi G1 từ một người bị rớt... Q: Học gì? A: Nên đọc hết Ontario's Official Ministry of Transportation (MTO) Driver’s Handbook. Một bạn trên mạng có export website này thành file PDF tại đây. Để tập trung thi G1 thì nên tham khảo thêm cuốn này (trang 8 -51). Nếu kiếm … Continue reading Kinh nghiệm thi lý thuyết lái xe (G1) tại Toronto

Sống chung với eczema

Aron's Regime (AR) http://www.draron.com/ https://www.facebook.com/groups/draron/about/ Doctors in Toronto supporting AR Note: This list is given to me by other moms from the Facebook group. Personally, I have been to the first doctor (Dr. Budhoo at Pearl Family Practice) and got my script re-written. Dr. S Budhoo, Pearl Family Practice (accept walk-in): 1107 Lorne Park Rd #11, Mississauga, … Continue reading Sống chung với eczema

Kinh nghiệm xin visa du lịch Canada cho ba mẹ (visitor visa, online application)

TÓM TẮT GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ Lưu ý đây là những giấy tờ mình kèm theo hồ sơ của mình chứ không phải CIC bắt buộc hết những giấy này, ví dụ phần chứng minh tài chính bạn cứ kèm theo những giấy tờ gì bạn cho là phù hợp. Phía mình: PR card, … Continue reading Kinh nghiệm xin visa du lịch Canada cho ba mẹ (visitor visa, online application)