Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR từ Việt Nam theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry, 2017

Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm của gia đình mình khi làm hồ sơ xin PR từ Việt Nam theo diện Federal Skilled Worker - Express Entry năm 2017, hy vọng đã ghi lại được những bước chính từ khi bắt đầu cho đến khi đáp tại Canada. Các chương trình di trú của … Continue reading Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR từ Việt Nam theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry, 2017

Tìm trường cho con (Mississauga)

Các trường gần nhà đúng tuyến (L5M) http://www.peelschools.org/schools/findyourschool/Pages/default.aspx Trường mẫu giáo và cấp 1 đúng tuyến của nhà mình là trường "Ray Underhill Public School", xem đánh giá thấy dưới trung bình của khu Mississauga, hờ... Chắc sẽ thử đu bám qua các trường gần đó: Vista Heights Public School - Grades: K-5 Credit Valley … Continue reading Tìm trường cho con (Mississauga)

Ham hố mua đàn

Searching for a basic keyboard: Casio CTK-3500: $169 Yamaha PSRE363: $250 Casio CTX800: $260 Roland GO:KEYS: $400 Cuối cùng mình mua con Casio CTX800 và cái stand ARST, tổng cộng $349.50 Cần phải quyết tâm hóa giải lời nguyền "Mười năm nhìn ngó, chả (đàn) nổi bài nào".

Coronavirus

Cập nhật tình hình Trang web của liên bang về Coronavirus Trang web của tỉnh Ontario Trang web của vùng Peel Hỗ trợ tài chính Từ liên bang: Canada’s COVID-19 Economic Response Plan Từ tỉnh Ontario: Get support for families Website đi chợ online (chưa thử) https://www.blogto.com/eat_drink/2020/03/grocery-delivery-online-toronto/?fbclid=IwAR39HCfeiihXApDqmpIBw5YYnY55UIymNrN-fI1-PgbCTN9ZbKXOH_aOMls Nhà mình Vợ chồng mình WFH. Vì vẫn … Continue reading Coronavirus