Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR từ Việt Nam theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry, 2017

Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm của gia đình mình khi làm hồ sơ xin PR từ Việt Nam theo diện Federal Skilled Worker - Express Entry năm 2017, hy vọng đã ghi lại được những bước chính từ khi bắt đầu cho đến khi đáp tại Canada. Các chương trình di trú của … Continue reading Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR từ Việt Nam theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry, 2017

IELTS

Mình thi IELTS hai lần, một lần Academic năm 2006 khi nộp hồ sơ xin đi học ở Singapore, một lần General năm 2016 khi nộp hồ sơ FSW-EE. Mình được 7.5 lần đầu và 8.0 lần sau. Điểm như vậy thuộc nhóm khá chứ không cao, nên không có gì là giỏi hay nhiều … Continue reading IELTS