Ham hố mua đàn

Searching for a basic keyboard: Casio CTK-3500: $169 Yamaha PSRE363: $250 Casio CTX800: $260 Roland GO:KEYS: $400 Cuối cùng mình mua con Casio CTX800 và cái stand ARST, tổng cộng $349.50 Cần phải quyết tâm hóa giải lời nguyền "Mười năm nhìn ngó, chả (đàn) nổi bài nào".

Coronavirus

Cập nhật tình hình Trang web của liên bang về Coronavirus Trang web của tỉnh Ontario Trang web của vùng Peel Hỗ trợ tài chính Từ liên bang: Canada’s COVID-19 Economic Response Plan Từ tỉnh Ontario: Get support for families Website đi chợ online (chưa thử) https://www.blogto.com/eat_drink/2020/03/grocery-delivery-online-toronto/?fbclid=IwAR39HCfeiihXApDqmpIBw5YYnY55UIymNrN-fI1-PgbCTN9ZbKXOH_aOMls Nhà mình Vợ chồng mình WFH. Vì vẫn … Continue reading Coronavirus