Sống chung với eczema

Aron's Regime (AR) http://www.draron.com/ https://www.facebook.com/groups/draron/about/ Doctors in Toronto supporting AR Note: This list is given to me by other moms from the Facebook group. Personally, I have been to the first doctor (Dr. Budhoo at Pearl Family Practice) and got my script re-written. Dr. S Budhoo, Pearl Family Practice (accept walk-in): 1107 Lorne Park Rd #11, Mississauga, … Continue reading Sống chung với eczema

Xin visa du lịch Canada cho ba mẹ (visitor visa, online application)

Xem thêm bài: Xin supervisa cho mẹ TÓM TẮT GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ Lưu ý: đây là những giấy tờ mình kèm theo hồ sơ của mình chứ không phải CIC bắt buộc hết, ví dụ phần chứng minh tài chính bạn cứ kèm theo những giấy tờ gì bạn cho là phù hợp. … Continue reading Xin visa du lịch Canada cho ba mẹ (visitor visa, online application)