Đăng ký cho con đi học Junior Kindergarten ở Ottawa (01/2022)

Xem trường học đúng tuyến khu OttawaTham gia các buổi Information Session. Mỗi trường có một buổi nói chuyện khoảng 30 phút. Do covid nên mọi thứ online, gặp qua https://meet.google.com/. Nếu bị lỡ có thể coi lại video qua trang này.Nhà mình thuộc zone hai trường: W. Erskine Johnston Public School (Middle French Immersion) … Continue reading Đăng ký cho con đi học Junior Kindergarten ở Ottawa (01/2022)