Làm Khai sinh, Passport Canada & Việt Nam cho con tại Toronto (đang cập nhật)

1. Làm Khai sinh Canada, SIN, CCB Giấy tờ cần: Discharge form của bệnh viện Các bước: > Điền online tại website của Ontario > Có thể kiểm tra status tại đây > Giấy khai sinh & số SIN sẽ được gửi về nhà qua bưu điện Kinh nghiệm cá nhân: > Ngày 1-Nov-18: điền … Continue reading Làm Khai sinh, Passport Canada & Việt Nam cho con tại Toronto (đang cập nhật)

Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

Mình tự tìm hiểu nên có thể có sai sót. Để có thông tin chính xác, cần tham khảo link chính thức. 1 – NGHỈ SINH CON (MATERNITY LEAVE/PREGNANCY LEAVE) & NGHỈ NUÔI CON (PARENTAL LEAVE) Quyền lợi: Maternity leave / Pregnancy leave / Nghỉ sinh con: >> Mẹ được nghỉ tối đa 17 tuần (4 tháng … Continue reading Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

Chăm sóc bé sơ sinh

Phòng khám em bé (ngoài giờ) https://kindercarepediatrics.ca/the-office/after-hours/ kid-E-care After Hours Walk In Pediatric Clinic Suite 301 – 491 Eglinton Ave West, 416-860-6696 Mon‑Fri: 5pm‑9:30pm  Sat‑Sun: 9am‑4pm MedVisit (Bác sĩ đến nhà) Phone: 416-631-3000 https://homedoctor.ca/ EASY  (Eat - Activity - Sleep - Your time) - By Tracy Hogg EASY-Schedule-Cheat-Sheet.pdf Cho con ngủ Đọc "Is your child safe - … Continue reading Chăm sóc bé sơ sinh