Làm Khai sinh, Passport Canada & Việt Nam cho con tại Toronto (đang cập nhật)

1. Làm Khai sinh Canada, SIN, CCB Giấy tờ cần: Discharge form của bệnh viện Các bước: > Điền online tại website của Ontario > Có thể kiểm tra status tại đây > Giấy khai sinh & số SIN sẽ được gửi về nhà qua bưu điện Kinh nghiệm cá nhân: > Ngày 1-Nov-18: điền … Continue reading Làm Khai sinh, Passport Canada & Việt Nam cho con tại Toronto (đang cập nhật)

Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

Lưu ý: Blog này mình viết vào tháng 10-2018. Đến hôm nay chính sách có thể đã có nhiều thay đổi, bạn nên vào website của chính phủ để coi các thông tin mới nhất. 1 – NGHỈ SINH CON (MATERNITY/PREGNANCY LEAVE) & NGHỈ NUÔI CON (PARENTAL LEAVE) Quyền lợi: Maternity leave / Pregnancy leave … Continue reading Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty