Theo dõi chích ngừa cho con

Chích ngừa định kỳ http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/immunization/static/immunization_tool.htmlMiễn phí (OHIP cover) Chích ngừa theo yêu cầu Chích ngừa lao / Bacille Calmette-Guérin vaccine (BCG): con mình chưa chíchChích ngừa viêm màng não / Meningococcal B vaccin (Bexsero): con mình chưa chíchTrả tiền, có thể claim lại từ bảo hiểm  Report cho vùng Peel Ngày 19/6/2020: đã submit report … Continue reading Theo dõi chích ngừa cho con