IELTS

Mình thi IELTS hai lần, một lần Academic năm 2006 khi nộp hồ sơ xin đi học ở Singapore, một lần General năm 2016 khi nộp hồ sơ FSW-EE. Mình được 7.5 lần đầu và 8.0 lần sau. Điểm như vậy thuộc nhóm khá chứ không cao, nên không có gì là giỏi hay nhiều … Continue reading IELTS