Xin Visitor Record để ở lại lâu hơi thời hạn đóng dấu trên passport (05/2021)

Mẹ mình có supervisa, nhập cảnh Toronto ngày 15/9/2019, officer đóng dấu phải rời Canada trước ngày 15/9/2021 (được ở 2 năm). Cuối năm 2019, Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Ca, khó có chuyến bay về. Tháng 5/2021 (bốn tháng trước ngày hết hạn), mình làm thủ tục xin Visitor Record để gia hạn … Continue reading Xin Visitor Record để ở lại lâu hơi thời hạn đóng dấu trên passport (05/2021)

AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals & DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals

Microsoft Account: https://www.microsoft.com/en-us/learning/dashboard.aspx Đăng ký thi: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/az-900https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/dp-900 Học bài: Đầu tiên nên đọc qua Tài liệu của MicrosoftTìm practice test (Must-do!): Google "AZ-900/DP-900/exam dump", sẽ có mấy chục website. Lưu ý nhiều trang cho câu trả lời sai, nói chung cũng nên hiểu sơ sơ trước khi tìm practice test để còn đánh giá được … Continue reading AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals & DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals