Đăng ký cho con đi học Junior Kindergarten ở Ottawa (01/2022)

Xem trường học đúng tuyến khu OttawaTham gia các buổi Information Session. Mỗi trường có một buổi nói chuyện khoảng 30 phút. Do covid nên mọi thứ online, gặp qua https://meet.google.com/. Nếu bị lỡ có thể coi lại video qua trang này.Nhà mình thuộc zone hai trường: W. Erskine Johnston Public School (Middle French Immersion) … Continue reading Đăng ký cho con đi học Junior Kindergarten ở Ottawa (01/2022)

Xin Visitor Record để ở lại lâu hơi thời hạn đóng dấu trên passport (05/2021)

Mẹ mình có supervisa, nhập cảnh Toronto ngày 15/9/2019, officer đóng dấu phải rời Canada trước ngày 15/9/2021 (được ở 2 năm). Cuối năm 2019, Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Ca, khó có chuyến bay về. Tháng 5/2021 (bốn tháng trước ngày hết hạn), mình làm thủ tục xin Visitor Record để gia hạn … Continue reading Xin Visitor Record để ở lại lâu hơi thời hạn đóng dấu trên passport (05/2021)