Theo dõi chích ngừa cho con / Immunization Record

Cần chích những mũi nào?

  • Mẹ cần tự theo dõi các mốc này, không biết family doctor có nhắc nếu mình quên không, lâu rồi không có family doctor nên không biết.

Chích ngừa ở đâu?

Các mũi liệt kê trong routine schedule đều miễn phí. Ngoài ra, tùy nhu cầu từng gia đình, có thể yêu cầu chích thêm một số loại, tự trả tiền, có thể claim lại từ bảo hiểm.

  • Chích ngừa Lao / Bacille Calmette-Guérin vaccine (BCG): Bơ chưa chích
  • Chích ngừa viêm màng não / Meningococcal B vaccin (Bexsero): Bơ chưa chích
  • Viêm gan siêu vi (Hepatitis B & Hepatitis A): 3 mũi trong 6 tháng. Bơ chích mũi đầu tiên ngày 24-Mar-2021, mũi thứ hai ngày 7-May-2021. Sau đó xét nghiệm máu, bác sĩ nói khỏi chích mũi thứ 3.

‘Báo cáo’ cho thành phố

Yellow Card

Yellow card được bác sĩ gia đình phát lúc mới sinh, mỗi lần đi chích đem theo để bác sĩ ghi lại. Không biết ngày xưa thì sao, hiện giờ các mũi đã chích có thể coi ở đây nên yellow card dùng để “coi bổ sung”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s