Apply online for a visitor record to extend your stay in Canada

Link từ CIC hướng dẫn các bước xin visitor record Kinh nghiệm bản thân Bước 1: Vô lại CIC account đã tạo lúc xin super visa cho mẹ, start new application Bước 2: Chuẩn bị giấy tờ theo check list Bước 3: Upload, submit, trả $100 Chờ đợi. Sẽ cập nhật khi hồ sơ được … Continue reading Apply online for a visitor record to extend your stay in Canada

AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals & DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals

Microsoft Account: https://www.microsoft.com/en-us/learning/dashboard.aspx Đăng ký thi: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/az-900https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/dp-900 Học bài: Đầu tiên nên đọc qua Tài liệu của MicrosoftTìm practice test (Must-do!): Google "AZ-900/DP-900/exam dump", sẽ có mấy chục website. Lưu ý nhiều trang cho câu trả lời sai, nói chung cũng nên hiểu sơ sơ trước khi tìm practice test để còn đánh giá được … Continue reading AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals & DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals