Xin Visitor Record để ở lại lâu hơi thời hạn đóng dấu trên passport (05/2021)

Mẹ mình có supervisa, nhập cảnh Toronto ngày 15/9/2019, officer đóng dấu phải rời Canada trước ngày 15/9/2021 (được ở 2 năm). Cuối năm 2019, Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Ca, khó có chuyến bay về. Tháng 5/2021 (bốn tháng trước ngày hết hạn), mình làm thủ tục xin Visitor Record để gia hạn … Continue reading Xin Visitor Record để ở lại lâu hơi thời hạn đóng dấu trên passport (05/2021)

AZ-900 Azure Fundamentals, DP-900 Azure Data Fundamentals, DP-203 Azure Data Engineer Associate

Microsoft Account: https://www.microsoft.com/en-us/learning/dashboard.aspx Đăng ký thi: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/az-900 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/dp-900 https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/exams/dp-203/ Học bài: Đọc qua Tài liệu của Microsoft trên Microsoft Learn Tìm practice test (Must-do!): Google "AZ-900/DP-900/DP-203 exam dump", sẽ có mấy chục website. Lưu ý nhiều trang cho câu trả lời sai, nên coi qua nhiều trang, tự đánh giá mức độ đáng tin của … Continue reading AZ-900 Azure Fundamentals, DP-900 Azure Data Fundamentals, DP-203 Azure Data Engineer Associate