Tạo file ảnh size passport từ ảnh chụp bằng điện thoại

Khi cần upload hình passport mà không muốn ra tiệm chụp:

  1. Chụp bằng điện thoại. Chụp trên phông nền màu trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu.
  2. Crop hình theo size mình muốn. Có thể vô trang này https://www.freepassphoto.com/, chọn size, ví dụ 40x60mm, trang web sẽ crop hình cho vừa. Download hình.
  3. Nếu phông nền không đủ trăng, cần xóa phông, có thể vô trang này https://www.remove.bg/.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s