Total Lunar Eclipse / Nguyệt thực toàn phần

Tối 15-May vừa rồi có nguyệt thực toàn phần. Mình biết quá trễ, gần 11 giờ rưỡi mới ló ra coi thì mặt trăng đã bị che gần hết, còn một vành sáng trắng bên phải, nhìn như một chiếc nhẫn kim cương.

Hình một anh bạn trong nhóm chụp bằng điện thoại. Lúc này chỉ còn một đốm sáng nhỏ phía bên phải.
15-16 May 2022 Lunar Eclipse

Dịp quan sát nguyệt thực toàn phần sắp tới là vào tháng 11 Tue, Nov 8, 2022 at 3:02 am. Hy vọng trời đẹp để nhìn từ đầu, vừa nhìn vừa hát Total Eclipse of the Heart!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s