Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

Xem thêm bài: Sinh con ở Toronto Liên quan đến sinh con, mình thấy có những điều sau cần tìm hiểu để biết quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Quyền lợi: Nghỉ sinh và nuôi con mà không bị mất việc, tức là công ty phải "giữ chỗ" và nhận mình khi mình đi … Continue reading Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

Học đổ rác

Ở xứ mới cái gì cũng phải học, như cả chuyện đổ rác cũng phải học. Tùy vào từng khu, nếu bạn đổ rác sai thì có thể sẽ phải đóng phạt 300 CAD mỗi lần, cũng có những khu dễ thì sẽ du di nhắc nhở bạn. Và bỏ quá nhiều rác vượt quá … Continue reading Học đổ rác

Chuẩn bị Employment Reference Letter

Employment Reference Letter cần có các chi tiết sau Yêu cầu của CIC (xem phần "Proof of work experience") The following documents are mandatory for each work experience declared: a reference or experience letter from the employer, which should be an official document printed on company letterhead (must include the applicant’s name, the company’s contact information [address, … Continue reading Chuẩn bị Employment Reference Letter