Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

Xem thêm bài: Sinh con ở Toronto Tóm tắt Liên quan đến sinh con tại Canada, mình thấy có những điều sau cần tìm hiểu để biết quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Quyền lợi: Nghỉ sinh và nuôi con mà không bị mất việc, tức là công ty phải giữ chỗ cho mình … Continue reading Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

Học đổ rác

Ở xứ mới cái gì cũng phải học, như cả chuyện đổ rác cũng phải học. Tùy vào từng khu, nếu bạn đổ rác sai thì có thể sẽ phải đóng phạt 300 CAD mỗi lần, cũng có những khu dễ thì sẽ du di nhắc nhở bạn. Và bỏ quá nhiều rác vượt quá … Continue reading Học đổ rác

Những việc cần làm, những thứ cần mua khi mới qua

Tụi mình chưa có con, chưa nhà, chưa xe, lại ít tiền nên những việc cần làm khá đơn giản so với mọi người (!) Tìm hiểu các phúc lợi mà mình được nhận https://benefitsfinder.services.gc.ca/hm?GoCTemplateCulture=en-CA Làm SIN (Social Insurance Number) SIN (Social Insurance Number) là gì: CIC link Làm ở đâu: Service Canada office Đem theo … Continue reading Những việc cần làm, những thứ cần mua khi mới qua