Học đổ rác

Ở xứ mới cái gì cũng phải học, như cả chuyện đổ rác cũng phải học. Tùy vào từng khu, nếu bạn đổ rác sai thì có thể sẽ phải đóng phạt 300 CAD mỗi lần, cũng có những khu dễ thì sẽ du di nhắc nhở bạn. Và bỏ quá nhiều rác vượt quá dung tích của thùng cũng có thể bị đóng phạt.

I. Các loại rác

Rác ở đây phải được chia thành 4 loại khác nhau:

Nguồn: https://torontosun.com/news/national/bonokoski-the-newest-and-fourth-r-in-the-recycling-drill-rejection

  • Thùng xanh lá: rác sinh học và đồ ăn thừa
  • Thùng xanh dương: rác thải tái chế được
  • Thùng đen: rác phế phẩm.
  • Và có cả những loại không được bỏ vào thùng nào cả: đồ điện tử, cây cối trong sân vườn,…

Ghi chú: Chi tiết khá phức tạp, các bạn nên vào trang web này để xem cụ thể: https://www.toronto.ca/services-payments/recycling-organics-garbage/houses/ 

  • Có một số giấy phải vào thùng đen, và một số giấy khác vào thùng xanh dương.
  • Có một số nhựa và plastic phải vào thùng xanh dương, và một số loại khác vào thùng đen.

II. Lịch thu gom rác

Rác ở đây không phải đi thu mỗi ngày mà chỉ thu vào một thời gian nhất định trong tuần. Bạn có thể gõ địa chỉ của mình vào trang Toronto Collection Schedule và xem lịch thu rác cụ thể.

One thought on “Học đổ rác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s