Làm Proof of Funds (POF)

Như đã ghi ở bài chính, sau khi có thư mời, bạn sẽ phải nộp giấy tờ chứng minh bạn có số tiền tối thiểu để bắt đầu cuộc sống ở Canada.

Xem yêu cầu chính thức từ CIC cho phần Proof of Funds (POF)

pof

Trường hợp của mình chắc là trường hợp đơn giản nhất. Mình chỉ có savings account, chequing account, không có tài sản gì khác, không nợ credit card hay nợ khác.

 • Mình download 6 Monthly Bank Statement (6 tháng gần nhất) từ trang iBanking của ngân hàng, không đem ra chi nhánh ký tên, đóng dấu gì.
 • Tài khoản của mình ở Singapore nên Bank Statement cũng sẵn tiếng Anh, không cần dịch gì thêm. Mình merge 6 file lại thành 1 file PDF và upload lên myCIC account.
 • Do Bank Statement không ghi ngày mở tài khoản, trong Explanation Letter, mình có kèm 1 phần nhỏ, ghi rõ họ tên mình (chủ account), số tài khoản, loại tài khoản, ngày mở.
 • Lưu ý: nếu tài khoản của bạn không phải là CAD (vd SGD, VND…), bạn nên chứng minh số balance “dư dả” một chút so với yêu cầu, đừng sát nút quá vì theo kinh nghiệm cá nhân, exchange rate mà visa offer dùng để đổi ra CAD không giống rate thị trường cho lắm, thường làm mình “lỗ” hơn…

4 thoughts on “Làm Proof of Funds (POF)

 1. Huong Luu says:

  Bạn cho mình hỏi nếu mình chỉ có sổ tiết kiệm thời được gửi hơn 6 tháng ở việt nam trước khi upload mà không có bank statement thì có được không? hay mình phải chứng minh thu nhập rõ ràng?

  Like

  • khoaimi says:

   Hi Huong Luu,

   Mình trả lời theo hiểu biết của mình, có thể sai.

   Nếu sổ tiết kiệm đứng tên bạn thì bạn cứ ra chi nhánh ngân hàng xin cái statement cho sổ tiết kiệm đó, không cần chứng minh là ở đâu mình có số tiền đó.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s