Học đổ rác

Ở xứ mới cái gì cũng phải học, như cả chuyện đổ rác cũng phải học. Tùy vào từng khu, nếu bạn đổ rác sai thì có thể sẽ phải đóng phạt 300 CAD mỗi lần, cũng có những khu dễ thì sẽ du di nhắc nhở bạn. Và bỏ quá nhiều rác vượt quá … Continue reading Học đổ rác