Những việc cần làm, những thứ cần mua khi mới qua

Tụi mình chưa có con, chưa nhà, chưa xe, lại ít tiền nên những việc cần làm khá đơn giản so với mọi người (!) Tìm hiểu các phúc lợi mà mình được nhận https://benefitsfinder.services.gc.ca/hm?GoCTemplateCulture=en-CA Làm SIN (Social Insurance Number) SIN (Social Insurance Number) là gì: CIC link Làm ở đâu: Service Canada office Đem theo … Continue reading Những việc cần làm, những thứ cần mua khi mới qua

Bản dịch tiếng Anh: Trích lục giấy khai sinh, Hộ khẩu, Học bạ, Bằng tốt nghiệp cấp 3, Bằng tốt nghiệp đại học

Bản trích lục giấy khai sinh, Tiền Giang, 2006 Hộ khẩu, TPHCM, 2001 Học bạ cấp 2,3, TPHCM, 2001 Giấy khen học sinh giỏi lớp 12, TPHCM, 2001 Giấy xác nhận điểm thi tốt nghiệp cấp 3, TPHCM, 2001 Bằng tốt nghiệp cấp 3, TPHCM, 2001 Bằng tốt nghiệp đại học, Khoa Anh, ĐH Sư … Continue reading Bản dịch tiếng Anh: Trích lục giấy khai sinh, Hộ khẩu, Học bạ, Bằng tốt nghiệp cấp 3, Bằng tốt nghiệp đại học

Làm Lý lịch tư pháp tờ số 2 (TP. HCM, Tháng 12/2016)

(1) Lên trang web của Sở Tư Pháp, điền thông tin vào form online. Sau khi điền xong sẽ download được một file Word và một Mã số (VD: 1234). In file Word ra, ký tên. https://lltptructuyen.moj.gov.vn/home Nếu không điền online chắc là đến Sở tư pháp sẽ có đơn để điền, nhưng đã có form online … Continue reading Làm Lý lịch tư pháp tờ số 2 (TP. HCM, Tháng 12/2016)

Khám sức khỏe để nộp Canada PR ở Fullerton Healthcare, Singapore

Quy định của CIC về khám sức khỏe: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/medical-police/medical-exams/requirements-permanent-residents.html Đọc thêm: http://www.fsw2014.info/medical-test/ Danh sách các nơi khám được CIC chỉ định: https://secure.cic.gc.ca/pp-md/pp-list.aspx?_ga=2.136830135.685464083.1536583092-203660254.1530644155 Kinh nghiệm bản thân 6-Mar-17 I called Fullerton Healthcare office at 6664-3804 & was instructed to send a mail to ehs@fullertonhealthcare.com. The office sent me a form, which I needed to print out, … Continue reading Khám sức khỏe để nộp Canada PR ở Fullerton Healthcare, Singapore