Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

Xem thêm bài: Sinh con ở Toronto Liên quan đến sinh con, mình thấy có những điều sau cần tìm hiểu để biết quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Quyền lợi: Nghỉ sinh và nuôi con mà không bị mất việc, tức là công ty phải "giữ chỗ" và nhận mình khi mình đi … Continue reading Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

Chăm sóc bé sơ sinh

Phòng khám em bé (ngoài giờ) https://kindercarepediatrics.ca/the-office/after-hours/ kid-E-care After Hours Walk In Pediatric Clinic Suite 301 – 491 Eglinton Ave West, 416-860-6696 Mon‑Fri: 5pm‑9:30pm  Sat‑Sun: 9am‑4pm MedVisit (Bác sĩ đến nhà) Phone: 416-631-3000 https://homedoctor.ca/ EASY  (Eat - Activity - Sleep - Your time) - By Tracy Hogg EASY-Schedule-Cheat-Sheet.pdf Cho con ngủ Đọc "Is your child safe - … Continue reading Chăm sóc bé sơ sinh