Đăng ký cho con đi học Junior Kindergarten ở Ottawa (01/2022)

  • Xem trường học đúng tuyến khu Ottawa
  • Tham gia các buổi Information Session. Mỗi trường có một buổi nói chuyện khoảng 30 phút. Do covid nên mọi thứ online, gặp qua https://meet.google.com/. Nếu bị lỡ có thể coi lại video qua trang này.
  • Nhà mình thuộc zone hai trường: W. Erskine Johnston Public School (Middle French Immersion) và Stephen Leacock Public School (Early French Immersion). Mình có phần nghiêng về trường Stephen Leacock hơn, thiệt tình mua nhà khu này để nhắm trường này, cho đến khi biết trường vô học lúc 8am, về lúc 2:30pm, còn trường kia vô học 9:15am, về 3:45pm. Sau tất cả, sự lười luôn thắng, nên đã chọn trường W. Erskine Johnston Public School.
  • Đăng ký cho con học Junior Kindergarten. Upload Proof of age và Proof of address. Chụp hình và upload Giấy khai sinh, Bảo hiểm nhà, Offer mua nhà. Một ngày sau, được báo Registration thành công! Chờ tiếp để coi hướng dẫn tiếp theo.

1. Your child’s proof of age (one of the following): birth certificate, passport, baptismal record, hospital letter confirming birth.

2. Parent/Child’s proof of address (2 of the following): rental or lease agreement or purchase of sale, current utility bill (Hydro, Gas, Phone, Internet provider), Bank Statement, Home Insurance policy, Car Insurance policy (Driver’s license not accepted).

+ Junior & Senior Kindergarten – 0.8 km

+ Grades 1 through 8 – 1.6 km

+ Grades 9 through 12 – 3.2 km

Mình không “add student” trong website schoolbus được, email trường hỏi thăm thì trường trả lời: Tới tháng 8 mới có thông tin cụ thể, lúc đó có thể add student và xem bus sẽ dừng ở đâu gần nhà mình.

2 thoughts on “Đăng ký cho con đi học Junior Kindergarten ở Ottawa (01/2022)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s