Xin Visitor Record để ở lại lâu hơi thời hạn đóng dấu trên passport

Mẹ mình nhập cảnh tháng 9/2019 bằng supervisa, border officer đóng dấu phải rời Canada vào tháng 9/2021 (2 năm). Cuối năm 2019 Covid bắt đầu bùng phát, khó có chuyến bay về, mẹ bị “dính” ở lại luôn. Tháng 5/2021 mình làm thủ tục xin Visitor Record để gia hạn thời gian được ở lại Ca, hy vọng đỡ dịch rồi về. Theo hướng dẫn của CIC, cần nộp ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn.

Link từ CIC hướng dẫn các bước xin visitor record

Kinh nghiệm bản thân

Bước 1: Vô lại CIC account đã tạo lúc xin super visa cho mẹ, start new application

Bước 2: Chuẩn bị giấy tờ theo check list

Bước 3: Upload, submit, trả $100

Chờ đợi. Sẽ cập nhật khi hồ sơ được xử lý xong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s