Xin Visitor Record để ở lại lâu hơi thời hạn đóng dấu trên passport (05/2021)

Mẹ mình có supervisa, nhập cảnh Toronto ngày 15/9/2019, officer đóng dấu phải rời Canada trước ngày 15/9/2021 (được ở 2 năm). Cuối năm 2019, Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Ca, khó có chuyến bay về.

Tháng 5/2021 (bốn tháng trước ngày hết hạn), mình làm thủ tục xin Visitor Record để gia hạn thời gian ở lại. Theo hướng dẫn của CIC, cần nộp ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn.

CIC duyệt hồ sơ, extend thêm 1 năm.

Hướng dẫn từ CIC: Link từ CIC hướng dẫn các bước xin visitor record


Kinh nghiệm bản thân

Bước 1: Vô lại CIC account đã tạo lúc xin super visa cho mẹ, Start new application

Bước 2: Chuẩn bị giấy tờ theo check list

  • Application form IMM5708
  • Passport
  • Proof of Means of Financial Support
  • Digital photo
  • Family Member Proof of Status – Giấy khai sinh
  • Schedule 1 IMM5257 (Optional)
  • Client Information (Optional)

Bước 3: Upload giấy tờ, submit, trả $100

Bước 4: Sau khoảng 4 tháng, hồ sơ được duyệt, thời hạn ở lại được gia hạn thêm 1 năm. CIC issue file PDF “In Canada Approval Letter” trong MyCIC account. Sau vài ngày, tờ “Visitor Record” được gửi theo đường bưu điện về nhà.

Lưu ý: Không thấy CIC yêu cầu chứng minh đã mua bảo hiểm y tế cho thời gian ở lại thêm. Bạn phải tự extend bảo hiểm y tế.

Screenshot từ MyCIC account:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s