AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals & DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals

Microsoft Account:

Đăng ký thi:

Học bài:

 • Đầu tiên nên đọc qua Tài liệu của Microsoft
 • Tìm practice test (Must-do!): Google “AZ-900/DP-900/exam dump”, sẽ có mấy chục website. Lưu ý nhiều trang cho câu trả lời sai, nói chung cũng nên hiểu sơ sơ trước khi tìm practice test để còn đánh giá được trang nào đáng tin.
 • Good reference for DP-900: https://aguidetocloud.com/wp-content/uploads/2021/03/DP900-MASTER.pdf

Ngày thi:

 • Check-in trước giờ thi 30′
 • Sẽ có hướng dẫn để mình dùng điện thoại chụp hình ID card (2 mặt), chụp hình bàn ngồi thi (4 góc)
 • Tùy người coi thi, có người sẽ yêu cầu mình cho webcam quay 1 vòng quanh bàn thi, quay quanh phòng
 • Webcam phải luôn mở từ lúc check-in tới lúc thi xong
 • Khi bắt đầu thi, mình cứ làm bài, proctor sẽ quan sát qua webcam. Mình không thấy người này nhưng nếu có gì họ sẽ chat/gọi điện thoại. Ví dụ có câu mình lẩm nhẩm đọc trong miệng thì proctor ping để chat, nhắc “không được mumbling nếu không sẽ bị coi là phạm quy, không được thi nữa”
 • Thời gian làm bài: max 60′, thực tế 10′ là xong vì hoặc biết làm hoặc là không, ngồi lâu không có tác dụng gì.
 • Biết điểm và kết quả Đậu/rớt ngay sau khi Submit.
 • Nếu có coi và hiểu practice test thì chắc chắn là đậu.

Chỉ là cơ bản của cơ bản của cơ bản, nhưng được 2 cái badges nhìn cũng vui vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s