(Copied) Tìm hiểu về nghề Biên dịch / Phiên dịch

Đây là những chia sẻ của em Vân Nguyễn trên Facebook group “Kết nối Vietnam – Canada“. Cảm ơn Vân rất nhiều.

Chứng chỉ CILISAT của Ontario: https://www.cisoc.net/en

Website chia sẻ kinh nghiệm + tìm job:

https://www.proz.com/

https://www.facebook.com/groups/ProZcom/?ref=share

https://www.translatorscafe.com/cafe/

Một trong những Agent được đánh giá trả khá tốt: https://lsaweb.com/

Nhóm FB của dịch giả Bảo Lân (có thu phí): https://www.facebook.com/groups/486582852626688/?ref=share

Nếu dịch qua điện thoại, người dịch có thể cần có kiến thức về các dịch vụ y tế, an sinh ở Mỹ, Canada để có thể dịch chính xác. Rate trung bình ~USD20-25/giờ.


Become a court interpreter in Ontario: https://www.ontario.ca/page/become-court-interpreter?fbclid=IwAR1b_ED_b3P3JL2oTY_oF12AwTTFslSn74C6OrQJ9AZ3fpvLKNGKlCtYfV8

https://atio.on.ca/membership/certification/?fbclid=IwAR0a5zmLUbFQLWnPjo2Sex9r8pnF-F1XvjBuBQPhwqcWhrSLyZhueJtZJqU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s