Chuẩn bị nộp hồ sơ xin quốc tịch

Hôm nay là 22/1/2021, tròn 3 năm ngày tụi mình đáp ở Canada. A hèm, chuẩn bị hồ sơ xin quốc tịch thôi!

Điều kiện để xin quốc tịch

Các điều kiện nộp xin quốc tịch được liệt kê rõ ở đây, với tụi mình thì có hai thứ: ở Canada đủ 1,095 ngày và có khai hoàn thuế (file income tax) trong thời gian đó.

Dù đã ở đủ 3 năm nhưng mình chưa khai thuế cho năm 2020 nên chưa nộp hồ sơ được, chắc cuối tháng 2 mới nhận đủ giấy tờ để khai thuế. Từ giờ tới đó cứ chuẩn bị để khai thuế xong là nộp.

Danh sách giấy tờ cần nộp

Nếu nộp hồ sơ bằng giấy thì xem checklist: Download Document Checklist

Tin mới nhận (ngày 26/1/2021): Có thể nộp Online! Đỡ tiền gửi thư, in, photo này nọ quá! Mình đang tạo account và sẽ update có khác gì nhiều so với checklist trên kia không.

Thời gian chờ đợi

Trước đây nghe nói thời gian từ lúc nộp tới lúc đi thi là ~6 tháng. Tình hình Covid-19 này nghe đâu thời gian chờ trung bình là hơn 1 năm.

Học thi

Đặt gạch viết sau vì chưa có kinh nghiệm gì. Trước mắt đọc sách online hoặc order hard copy, CIC sẽ gửi sách về nhà (miễn phí).

Link xem Sách học thi quốc tịch

Có một số apps luyện thi nhưng nghe nói có thể không chính xác.

(sẽ cập nhật)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s