Theo dõi chích ngừa cho Bơ

Post này để ghi lại ngày tháng chích ngừa của Bơ tồ.


Screenshot của Yellow Card

ChichNguaBo


Lịch chích ngừa định kỳ

Report cho vùng Peel

Chích ngừa lao
  • Canada không chích ngừa lao đại trà nữa, nếu muốn chích cho con phải “yêu cầu”. Theo mình hỏi bác sĩ gia đình, có thể tới mấy cái travel clinic để chích. Chắc sẽ chích cho Bơ trước khi về VN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s