Tìm childcare ở Toronto

Tìm child care gần nhà

Gần nhà mình có 2 chỗ này:
 1. George Brown – Esther Exton Child Care Centre (đã đăng ký vô waitlist online ngày 13-Aug-2018) – https://www.georgebrown.ca/childcare/waitlist/
 2. Lawrence Heights Community Day Care Centre (phone: 416-787-4105, đã gọi & đăng ký vô waitlist ngày 15-Nov-2018)
 3. Queen Street Child Care Centre, 1001 Queen St W, Toronto, ON M6J 1H1 (join waitlist 27-Aug-2019)
 4. http://garrisoncreekdaycare.com/apply, join waitlist 27-Aug-2019

Cho Toddler (18 tháng) có chỗ này:
 1. Forest Hill Montessori School – Saranac Site (chưa vô waitlist)

Những chỗ xa nhà hơn (Đã đăng ký vào waitlist)
 1. http://www.kindercollege.ca/ (đã vô waitlist ngày 17-Aug-2018)
 2. Richmond Adelaide Child Care Centre (đã vô waitlist ngày 17-Aug-2018)


Tìm trường & nhà gần trường

Chính sách hỗ trợ tiền child care

4 thoughts on “Tìm childcare ở Toronto

  • khoaimi says:

   Hi, chị gần sinh thôi em ạ, họ cứ cho vào waitlist vậy thôi. Bạn chị nói nhiều khi phải đăng ký vào waitlist vài năm trước khi định sinh nữa kia, hic.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s